Şişli’de Çok Kültürlü Basın Yayın Desteği

Azınlık yayıncılarına ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip kültürel miras değeri taşıyan yayınların nitelikli ve yaygın biçimde üretim yapabilmesi için prodüksiyon, yayın ve tanıtım destekleri sağlayacağız.

Belediye hizmetlerine dair ilanları azınlıkların gazete, dergi ve diğer yayınlarında, dergi dilinde yayımlanmasını sağlayacağız.