Şişli’de Birlikte Yaşamı Koruma ve Geliştirme Programı

Barış, huzur ve eşitlik içinde birlikte yaşam kültürünü Şişli’de bir model hâline getirecek çalışmalar yapılacak, eşit hizmet, eşit temsil, eşit vatandaşlık prensipleri tüm ilçede hâkim kılınacaktır.