Kentsel Tasarım Rehberi

Kentsel Tasarım Rehberi

Kamusal alanlarımızı mahallelerimizin kimliğine uygun olarak yeniden tasarlayacağız. İklime, çevreye duyarlı, insan odaklı ve modern bir kent görüntüsü yaratacağız.