Afet Yönetim Merkezi (AYÖM)

Afet Yönetim Merkezi (AYÖM)

Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin yanındaki alanda, ilçemize 11.100 m2’lik bir Afet Yönetim Merkezi (AYÖM) kazandırarak Afet Yönetim Planımızın ilkelerini tek merkezden bütüncül bir yaklaşımla hayata geçireceğiz. Merkezimizde afet öncesi, anı ve sonrasındaki süreçleri yönetmek üzere birçok sisteme ve altyapı birimine yer vereceğiz:

  • Afet Komuta Merkezi & Arama Kurtarma Yerleşkesi 
  • Geçici Barınma Alanı 
  • Toplanma Alanı
  • Lojistik Merkezi 
  • Afet Eğitim Merkezi

Afet Yönetim Merkezi’nde ilk 72 saat için anında müdahale, sağlık, gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlara yanıt verecek bir altyapıyı her daim hazır tutacağız.