Yerel Yönetim Okuryazarlığı Programı

Kent konseyi bileşenleri başta olmak üzere platformlar ve ilgili diğer paydaşlara yönelik yerel düzeyde hizmet aktörleri, belediye bütçesi, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, eylem planları üzerine temel Yerel Yönetim Okuryazarlık Atölyeleri gerçekleştirilecektir.