Şişli Yeşil ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş Destek Birimi

Şişli’de yerleşik ihracat yapan işletmeler başta olmak üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum, döngüsel ve adil dönüşüm, Endüstri 4.0, ESG raporlaması, iklim finansmanı gibi alanlarda danışmanlık verecek bir birim oluşturulacaktır.

Şişli’de bulunan tekstil başta olmak üzere özel sektörün tasarım, üretim, yeniden imalat, dağıtım, tüketim, kullanım, yeniden kullanım, onarım ve geri dönüşüm süreçlerine yönelik destek verilecektir.