Şişli Sivil Toplum Koordinasyon Ofisi

Şişli’de öncelikli olarak Şişli Sivil Toplum Koordinasyon Ofisi’nde ve sonrasında diğer uygun mekânlarda sivil topluma ofis ve toplantı alanı imkânı sağlanacaktır.

Bu yerleşkelerde sivil toplum örgütlerimiz hukuki destek, kaynak geliştirme, uluslararası işbirlikleri gibi araçlarla desteklenecektir.