Şişli – Milano/Roma Hattı – 4.0 Dijital Moda Tasarım Merkezi

Şişli’yi Milano ve Roma moda tasarım dünyasıyla eşleştirecek merkezle belediye düzeyinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, kurulacak Dijital Moda Tasarım Merkezi ile köprü kurulması sağlanacaktır.

Kurulacak Dijital Tasarım Merkezi’nin moda tasarımı üzerine tasarımcı yetiştirilmesi, sektöre ara eleman sağlanması, teknolojinin moda tasarımına entegre edilmesiyle katma değer yaratılması hedeflenmektedir.