Şişli İklim ve Çevre Platformu

Şişli’de iklim azaltım, uyum aksiyonlarında ve iklim adaletinin sağlanması gibi konularda politikaları ve faaliyetleri desteklemek üzere gençler başta olmak üzere sivil toplum, akademi, kamu ve özel sektör iş birliğinde platform çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Potansiyel ağaçlandırma alanlarının tespit edilmesi ve ağaçlandırma yapılması, hava ölçüm ve iklim etki analizleri gibi ortak çalışmalar yürütülecektir.