Şişli Ekonomik Değer Yaratma Ofisi

Şişli’nin ekonomik gücünün ve potansiyelinin ilçeye, belediyeye ve Şişli sakinlerine nasıl değer yaratabileceğine ilişkin modellerin geliştirileceği ve alternatif kaynakların üretileceği bir ofis kurulacaktır.

Sadece mekânsal varlıkların değerlendirilmesi değil, Şişli’deki mevcut ekonomik aktörlerin de sürece dâhil edildiği bir sistem inşa edilecektir.