Eşitlik Birimi

Eşitlik Birimi

Eşitlik politikalarında Şişli sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin öncü ilçesi hâline gelecek.

Şişli’nin bir zamanlar öncülüğünü yaptığı Eşitlik Birimi yeniden aktif bir şekilde çalışmalar yapacak. Önceliğimiz olan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı ve Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’yi, belediye stratejik planının ve bütçesinin bir parçası yapacağız. 

Kadrolarımızda eşit temsil gözetecek, yönetici kadroda en az %40 kadın kotası sağlayacağız.